Informatyka, Internet, Nowe technologie

Zlecenia podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Post by relatedRelated post

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne realizowane są z priorytetem, z wzięciem pod uwagę wymagań interesantów. Adwokatka specjalizuje się głównie w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, utrzymując pełną poufność a także życzliwe nastawienie do klientów. Kierując się do adwokat wrocław można spodziewać się, że będzie się traktowanym priorytetowo. Sprawy o rozwód lub o separację, sprawy o podział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawiania lub ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o ustalenie kontaktu z dziećmi, sprawy o ustalanie lub zaprzeczenie ojcostwa, bądź sprawy o adopcję to często podejmowane zlecenia. Spersonalizowane nastawienie adwokatki oraz maksymalne angażowanie się powodują, że każdy czuje się tu dobrze potraktowany.

About